24 února, 2024

Cena vody v Praze pro rok 2024

Vodné a stočné stanovené pro rok 2024 – dodavatel PVK, a.s.

Vodné – dodávka pitné vody a služby spojené s její výrobou

 Stočné – odvádění a čištění odpadních vod

 

Všechny aktuality →