O nás

Společnost Lidové bytové družstvo Praha 9 vzniklo transformací původního Lidového bytového družstva Praha na jednotlivé samostatné podnikatelské subjekty. Od roku 1993 je LBD Praha 9 samostatným subjektem. Základní předmět podnikání této společnosti definují stanovy společnosti. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování a uspokojování bytových potřeb svých členů. Posláním je pečovat o svěřený domovní (bytový i nebytový) fond a vlastní majetek a maximálně efektivním způsobem hospodaření dosahovat ideálních výsledků v oblasti správy, údržby a modernizace svěřeného i vlastního majetku.

Předmětem činnosti družstva je správa a údržba majetku a zajišťování služeb v oblasti správy bytového a nebytového fondu, spočívající v kompletní údržbě, opravách a rekonstrukcích domů, zajišťování plnění poskytovaných s bydlením. Dále družstvo provádí správu domů s byty nebo nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a další činnosti v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 90/2012 Sb. V žádném případě tím však nesmí ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva.

Veškerá činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví bytů, domů s nebytovými prostory nebo dalšího družstevního majetku.

Lidové bytové družstvo Praha 9 má více než tisíc členů, spravuje 48 domů vlastních i ve spoluvlastnictví a jeden dům v rámci komerčně poskytovaných služeb. Jedná se o malou organizaci se čtyřmi kmenovými zaměstnanci a průměrně čtyřmi zaměstnanci s dočasným zaměstnaneckým poměrem typu dohod o provedení práce.

Galerie