12 června, 2024

Vyúčtování služeb za rok 2023

Lhůta pro uplatnění reklamací skončila dne 31. 5. 2024. V případě, že jste neobdrželi nové protokoly o vyúčtování, zůstává v platnosti původní protokol o vyúčtování.

Přeplatky z vyúčtování služeb budou rozesílány od 17. 6. 2024 na nahlášená čísla bankovního spojení, případně poštovní poukázkou.

Nedoplatky jsou splatné nejpozději do 31. 8. 2024.

Děkujeme.

Všechny aktuality →