Důležitá telefonní čísla

Přehled kontaktů na havarijní služby

LBD Praha 9 spolupracuje s pohotovostní firmou BYTOSERVIS, se kterou má uzavřenou smlouvu a na jejímž základě je pro případy havárií k dispozici NONSTOP.

Havarijní NON – STOP služba BYTOSERVIS

241 414 141

(služba pro domovní i bytové rozvody – elektro, voda, plyn, kanalizace)

Žádáme všechny uživatele a vlastníky bytů ve správě LBD Praha 9, aby pro odstranění havarijních situací kontaktovali výhradně havarijní službu BYTOSERVIS, která je smluvním partnerem LBD Praha 9 a zajistí odstranění havarijních stavů do dvou hodin od nahlášení.

VODOINSTALACE

 • Instalatérství Jindrák, tel. 283 892 210, 777 266 145
 • p. Zeller, tel. 603 840 421
 • p. Miroslav Trnka, tel. 775 961 432

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE – inspekční kamera

 • p. Fessl, tel. 605 259 668
 • Kanalizace Charvát, tel. 607 126 127 (tlakové čištění kanalizace, přípojky)
 • Herčík a Kříž, tel. 235 516 666, 604 208 689 (tlakové čištění kanalizace, přípojky)

ELEKTROINSTALACE

 • Poruchové služby PRE, tel. 800 823 823 (výpadky el. proudu), 224 919 472 (jiskření, hoření atp.)
 • p. Chotovinský, tel. 606 179 368
 • p. Semelka, tel. 606 262 664, 606 895 646 (i domovní telefony, zvonky)
 • p. Hlavatý, tel. 604 977 780
 • p. Mottl, te. 602 184 666 – revize, přihlášky k odběru, navýšení příkonu
 • p. Lehovec, tel. 603 753 312 – STA (společná televizní anténa, satelity)

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE A ROZVODY

 • Pohotovost Plynárny, tel. 1239 (přípojky do domu, regulátory, plynoměry)
 • František Liebich, te. 603 551 586 (plynová topidla, plynové ohřívače vody)
 • MS servis NONSTOP, p. Širlo, tel. 602 318 524 (plynové kotle)
 • Plynoservis Jílek, tel. 602 234 040
 • Instalatérství. Jindrák, tel. 283 892 210 (bytové rozvody)
 • Kovoservis – plyn, te.222 726 834, dispečink – 724 129 775 (spotřebiče)

KOMINICKÉ PRÁCE

 • KOMINICTVÍ Śalounová, tel. 283 891 053 (revize, vložkování, čištění komínových průduchů, posudky)

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

 • p. Müller, tel. 602 336 332 (zejména otevírání bytů)
 • p. Hlavatý, tel. 604 977 780
 • p. Kuchařík, tel. 602 319 994
 • FAMIKL – Milan Kincl, tel. 602 208 389 (provpzovna Kolbenova 22)

SERVIS PLASTOVÝCH OKEN

 • Milan Kincl, tel. 602 208 389
 • Petr Zámečník, tel. 606 255 154

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE – PORUCHY, tel. 840 111 112 (veřejná část vodovodů, prasklé vodovodní přípojky, odstávky vody)

POLICIE ČR – místní oddělení (Ocelářská 33, Praha 9), tel. 284 819 258, 974 859 910