Statutární zástupci

Nejvyšší orgán družstva – Shromáždění delegátů

Statutární zástupci družstva:

Ing. Václav Šebek – předseda představenstva

Martina Bursová 

Mgr. Miroslava Cidlinská

Ing. Milan Čaban

Ing. Petr Javůrek 

Ing. Milena Musilová

Ing. arch. Ivana Vančurová

Kontrolní komise:

Libuše Müllerová – předsedkyně kontrolní komise

Růžena Kosová

Lukáš Václav Knapp