Shromáždění delegátů – Dotazník 2024

Shromáždění delegátů LBD Praha 9 2024 - dotazník

Shromáždění delegátů LBD Praha 9

Otázky k vyjádření

Osobní údaje

* Povinné pole

1a. Půdní vestavby: Rozpracované žádosti – částečně upravená pravidla

  • souhlas - 75% uživatelů a 100% vlastníků bytů
  • úhrada upraveného poplatku za zábor půdního nebo společného prostoru ve výši 10.500 Kč (cena dle původních pravidel bez poskytnuté slevy a bez omezení lhůtou 15 let)
  • výstavba pouze do družstevního vlastnictví
  • převod družstevního podílu na další osobu dle stanov 
  • poskytnutí podnájmu bytu dle stanov

1b. Půdní vestavby: Nové žádosti - nová pravidla

  • 100 % souhlas všech uživatelů a vlastníků jednotek v domě
  • tržní cena za 1 m2 obvyklá v místě a čase schválená členskou základnou pro daný rok – pro období 2024/2025 cena 20.000 Kč/m2
  • výstavba pouze do družstevního vlastnictví bez možnosti převodu bytu do vlastnictví člena
  • převod družstevního podílu na další osobu dle stanov
  • možnost poskytnutí podnájmu nově vybudovaného bytu dle stanov

2. Fotovoltaické elektrárny

Zpracovat studii proveditelnosti a zmapovat skutečný zájem o instalaci

Připravit systém financování pro konkrétní dům se 100% zájmu

3. Výtahy

Zpracovat studii proveditelnosti a zmapovat skutečný zájem

Připravit systém financování s ohledem na vyjádřený zájem

4. Žádost o převod bytu do vlastnictví nad rámec zákona

Jedná se o byt, na který nebyla podána výzva k převodu bytu a nevznikl dle Zákona 72/1994 Sb. nárok na bezplatný převod do vlastnictví člena družstva.

Žádost o převod bytu do vlastnictví nad rámec zákona a stanov LBD Praha 9 představenstvo zamítlo.

Žadatelka se obrací na Shromáždění delegátů, potažmo na členskou základnu.

5. Pozemky Vlkančice/Turkovice u Ondřejova

6. Uvolněný družstevní byt